Kaa Whakarongo aa Kaa koorero 1. Kaa whakarongo koe. 2. Kaa Whakaahua koe. 3. Kaa Whakatikatika koe. 4. Kaa Koorero koe.     Kaahore koe e maatau ana i te reo Maaori? Waau anoo Hei aha He aha ngaa mea e hiahia ana koe ki te ako i te reo Maaori Ki te koorero mahi koe? Ki te whaikoorero raanei koe kei to naa marae?    Tooku mihi atu kia koe e te Toa puumanawa Kia kaha Kia maaia Kä whiwhi koe! Kupu Maori hei whakamaarama http://www.maoridictionary.co.nz/ Homepage and Ngapuhi Connections Notices Current News Panui Job vacancies and News in Facebook connect now Feedback and Contact details Family About Us Entertainment Learn Ngapuhi Maori